Na początek parę słów niezbędnego wyjaśnienia. Przepisy Związku Kynologicznego w Polsce przewidują możliwość istnienia dwóch Klubów Rasy. Pierwszy, istniejący od roku 2003 to Klub-Komisja. Nie ma on składek, członków, a tylko przewodniczącego, który jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny ZKwP. Nazwa „klub” jest więc w tym przypadku raczej myląca. Obowiązkiem tego klubu jest zorganizowanie raz w roku wystawy klubowej z „dużym” CWC – te wystawy od lat odbywały się w Pruszkowie, a ostatnio odbywają się w Nadarzynie.

Przewodnicząca:

Anna Redlicka

Kontakt:

Klub Welsh Corgi przy Zarządzie Głównym Związku Kynologicznego w Polsce
Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział Lublin
ul. Dolna Panny Marii 53
20-010 Lublin
 biuro@zk.lublin.pl
  KLUB WELSH CORGI przy ZG ZKwP

Dokumenty:

Regulamin Klubu   Hymn Klubu