Miot „K” Matypsiaki ur. 27.05.2018

Hodowca: Barbara Wojturska

Krajka (śniada z białym)
Kusy (śniada z białym)

Ivo Pems PassionTimberside Fast Cars And FreedomTallyrand No Greater Love
Westbourne Craclin Rosie
Haywire’s Greta With PassionHaywire’s Verwood Reggae
Moosehill’s Sweet Splenda
Brzeczka MatypsiakiTorres Gyvates AsaraCorgilandia Geronimo
Olivija Gyvates Asara
Vellico’s Money HoneyMapleleaf Lisiura Alex Trebek
Vellico’s Come Here My Dear