Miot „DD” Z Armii Królowej ur. 25.10.2018

Hodowca: Iwona Hofman

Dziarska Dziarka (ruda z białym)
Dumna Delfina (ruda z białym)
Delicjusz Doskonały (ruda z białym)
Dekadencki Duber (ruda z białym)

Style Life UnicumShamquin Fox KnightCaamora Saddle Lane Remy Martin
Dragonjoy Empress In Black
Style Life Alpine RoseErmyn Snow Knight
Laif Spring Valensia
Brownie Z BombonierkiFestiniog Arbor GoldrushArbor Festiniog Coovon
Festiniog Arbor Dollar Bet
Haywire’s PortamentoTrengate Mardi Gras
Haywire’s Divertimento