Miot „B” Corgi-Pampuch ur. 05.10.2019

Hodowca: Zuzanna Ciepał

Bavmorda (rude z białym)  
Bromba (rude z białym)  
Bazinga (rude z białym)  
Bimba (rude z białym)  
Bonawentura(rude z białym)  

Bonifacy(rude z białym)  
Benedykt (rude z białym)  
Baltazar (rude z białym)  
Barney (rude z białym)  

Andvol YudashkinHum’NBird Jesse Stone Hum’Nbird Ice My Cake
Hum’Nbird Faire Thee Well
Andvol NavkaTwinan Catch Twenty Two
Andvol Princessa Uelskaya
Casablanka KnoflikBombaj Kusy KnoflikAnnline’s Royal Prince
Anthemion Evenny
Baba Kusa Z BombonierkiFestiniog Arbor Goldrush
Haywire’s Portamento